join us

Malí

pacienti

Väčší

pacienti

Najväčší

pacienti

Pečeň a vybrané ochorenia pečene

Marek Pršo

20. január 2012- 17:57

CHARAKTERISTIKA

Pečeň (hepar), ako najväčšia žľaza ľudského tela, má v organizme všestranné funkčné zapojenie a je to život podmieňujúci orgán. Tento orgán je bohato zásobený krvnými cievami, má tmavočervenú farbu a krehkú konzistenciu.

ULOŽENIE

Pečeň je uložená v brušnej dutine na pravej strane tesne pod bránicou za pravým rebrovým oblúkom odkiaľ zasahuje pre svoju veľkosť až na ľavú stranu. Skladá sa z 2 lalokov- pravý a ľavý pričom pravý je veľkosťou dominujúci.

Rozoznávame na nej 2 plochy- jedna plocha nalieha zospodu na bránicu a druhá hľadí k ostatným orgánom brušnej dutiny (pečeň je v kontakte- dotýka sa s pravou obličkou, nadobličkou, s časťou tenkého a hrubého čreva, so žalúdkom, žlčníkom a pažerákom, s dolnou dutou žilou a cez bránicu tiež so srdcom uloženým v hrudnej dutine).

CIEVNE ZÁSOBENIE

Do pečene prichádzajú 2 hlavné cievy- 1.pečeňová tepna (arteria hepatica), ktorá zásobuje pečeň krvou bohatou na kyslík a 2.vrátnica (vena portae), ktorá odvádza krv zo všetkých nepárových orgánov brušnej dutiny (žalúdok, črevá, pankreas slezina). Táto krv obsahuje absorbované potravinové substancie z tráviacej trubice (tuky, cukry, bielkoviny). Vstrebané látky sa v pečeni metabolizujú a uskladňujú. Z pečene odvádzajú krv pečeňové žily (venae hepaticae), ktoré ústia do dolnej dutej žily (vena cava inf.).

METABOLIZMUS A FUNKCIE

Pečeň je akousi chemickou továrňou tela, ktorá sa zapája do všetkých metabolických a iných procesov prebiehajúcich v organizme. Zabezpečuje a reguluje mnohé na seba nadväzujúce životne dôležité funkcie jednotlivých systémov. Pri vysokej hladine cukru (glukózy) v krvi pečeň vychytáva jednoduché cukry a ukladá si ich do zásoby v podobe glykogénu- zložitého cukru. Ak je cukru v krvi nedostatočné množstvo, pečeň pohotovo uvoľňuje štiepením glykogénu jednoduché cukry do krvného riečiska. Z aminokyselín v pečeni môže v prípade potreby vznikať glukóza, sú však dôležitejšie z hľadiska tvorby bielkovín krvnej plazmy a niektorých faktorov zrážania krvi.

V pečeni sa tvorí močovina ako konečný produkt degradácie aminokyselín. Pečeň má dôležitú úlohu aj v tukovom metabolizme. Tu sa veľa tukových molekúl syntetizuje ale aj degraduje. Pri nadmernom prívode cukrov a bielkovín sa tieto látky premieňajú na tuky a tie sú transportované do tukového tkaniva, kde sa ukladajú do zásoby. Pečeň je tiež dôležitým miestom tvorby cholesterolu a fosfolipidov, ktoré sa podieľajú na výstavbe bunkových membrán a vnútrobunkových organel. Z cholesterolu v pečeni tiež vznikajú soli žlčových kyselín, ktoré sú vylučované do žlče.

Pečeň je tiež za fyziologických podmienok jediným miestom tvorby ketolátok, ktoré ako zdroj energie využívajú niektoré mimopečeňové tkanivá (srdce, svaly,obličky). Pečeň zasahuje aj do metabolizmu a uskladňovania niektorých vitamínov a to predovšetkým vit. A, vit. D a vit. B12. Okrem zásob vit. B12 má pečeň dôležitú úlohu aj v metabolizme železa a pravdepodobne aj medi, potrebných v procesoch krvotvorby. Pečeň je schopná detoxikovať a uskladňovať alebo vylučovať do žlče viaceré endogénne i exogénne toxické látky, lieky, antibiotiká, alkohol… V pečeni sa tvoriaca žlč je odvádzaná najprv vnútropečeňovými kanálikmi do mimopečeňových kanálikov, odtiaľ do žlčníka a zo žlčníka vedúci žlčovod odvádza žlč do tenkého čreva- do dvanástorníka. Žlč má v čreve význam pre trávenie a vstrebávanie tukov. Vzhľadom na všetky opísané funkcie a všetky tu prebiehajúce metabolické procesy je pečeň najteplejším orgánom tela a teda hrá úlohu aj v termoregulácii organizmu.

ZDROJE NÁKAZ

Konečné štádium cirhózy pečeňe

Začiatočné a konečné štádium cirhózy pečeňe

1. Vírusy a iné biologické faktory
Hlavnými hepatotropnými vírusmi v našich oblastiach sú vírusy hepatitídy A, B a C. Pečeň môže byť poškodená aj inými vírusmi napríklad EBV, baktériami (napr. leptospirami), parazitmi (echinokóza, schistosomóza, malária).

2. Alkohol
Etanol je jedným z najvýznamnejších faktorov poškodzujúcich pečeň. Alkohol je metabolizovaný cez medziprodukt acetaldehyd až na kyselinu octovú. Toxické účinky na metabolizmus má acetaldehyd, vznikajú kyslíkové radikály, sú ovplyvnené detoxikačné deje, dochádza ku zvýšeniu priepustnosti čreva a tým k prenikaniu toxických látok do portálnej cirkulácie. Závažným je predovšetkým vznik alkoholovej cirhózy. Ženy sú na pôsobenie alkoholu všeobecne citlivejšie.

3. Cholestáza
Hromadenie žlče môže viesť ku biliárnej cirhóze.

4. Obehové poruchy
Odtok krvi z pečene môže byť narušený pri pravostrannom zlyhaní srdca. Dlhšie trvajúci stav môže viesť k fibróze či dokonca až ku kardiálnej cirhóze.

5. Nádory pečene
Ak sa poškodí či deštruuje prevažná časť pečenového parenchýmu, môžu nádory viesť k výraznému poškodeniu pečeňových funkcií.

6. Metabolické poruchy
Pri metabolických poruchách, vrátane vrodených porúch, sa v pečeňovom tkanive hromadia rôzne látky či metabolity. Príkladom sú porfýrie, Wilsonova choroba (hromadenie medi), hemochromatóza (hromadenie železa), glykogenóza a iné.

CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH OCHORENÍ

1. HEPATITÍDY:
Poškodenia pečeňového parenchýmu sprevádzané zápalovou reakciou. Okrem vírusových hepatitíd existujú aj hepatitídy alkoholové, autoimunitné a poliekové. Podľa klinického priebehu sa rozlišujú hepatitídy akútne a chronické. Akútne hepatitídy sa môžu zhojiť bez následkov, môžu byť príčinou akútneho zlyhania obličiek alebo môžu prejsť do chronicity s následným rizikom vzniku cirhózy.

2. STEATÓZA A STEATOHEPATITÍDA:
Steatóza je nahromadenie tuku v pečeňových bunkách. Steatózy sa delia na 2 základné typy-alkoholom podmienené a alkoholom nepodmienené. Steatóza vzniká aj pri prejedaní, kedy sa nadbytok energie ukladá v podobe tuku aj do pečene. Ďalej môže steatosis vznikať pôsobením toxických látok, liekov, pri DM2, pri inzulínovej rezistencii, pri hyperlipidémii,..

3. FIBRÓZA PEČENE:
Je to zmnoženie väziva v pečeňovom tkanive.

4. CIRHÓZA PEČENE:
Je to stav morfologicky charakterizovaný difúznou ireverzibilnou prestavbou pečene (lalôčikov, ciev, väziva). Pozorujeme známky nekrózy, zmnoženie väziva, jazvenie a nodulárnu regeneráciu. Výsledkom je úbytok funkčného pečeňového parenchýmu a porucha krvného prietoku pečeňou. Dôsledkom cirhózy môže byť pečeňové zlyhanie vrátane portálnej hypertenzie, častejšie vznik karcinómu pečene.

5. HEPATOCELULÁRNY KARCINÓM:
Veľká väčšina karcinómov pečene vzniká pri cirhóze pečene, výrazný vzťah je k vírusom hepatitídy B, C. Karcinogénny efekt majú aj niektoré hepatotoxické látky (aflatoxín), hemochromatóza, porfýria, alkohol,..

PREVENCIA PEČEŇOVÝCH OCHORENÍ

Pečeňová diéta spočíva vo vyradení tukov a mastných jedál. Alkoholová a fajčiarska abstinencia- je vysoko iracionálne platiť si za ničenie zdravia… Zvýšiť príjem antioxidačných látok, vitamínov skupiny B, hepatoprotektívne prípravky podporujúce regeneráciu pečene, vybrané druhy ovocia a zeleniny,.. Rastlina Pestrec mariánsky (Silybum marianum) obsahujúca mnoho prospešných látok pomáha regenerácii pečene. Je treba sa vyhýbať stresovým a vypätým situáciám a fyzicky sa šetriť.

ZÁKLADNÉ BIOCHEMICKÉ VYŠETRENIA

V krvnom sére zisťujeme prítomnosť niektorých špecifických látok, ktoré majú určitú vypovedaciu hodnotu o funkcii pečene. Pečeňovými testami sledujeme aktivitu 3 hlavných pečeňových enzýmov- aminotransferáz AST, ALT, GMT, hodnotíme hladinu bilirubínu - koncového produktu metabolizmu hemoglobínu, ktorý sa v pečeni ďalej metabolizuje a ako konjugát je vylučovaný žlčou. Pri poruchách pečene je bilirubín nedostatočne spracovávaný pečeňou a tak sa toto farbivo žltého charakteru ukladá v tele- v koži či v očných bielkach a môže tak spôsobiť žltačku- ikterus. Sledujeme ďalej množstvo močoviny, množstvo bielkovín krvnej plazmy a koagulačných faktorov. Dôležitou zložkou je vyšetrenie na hepatitídy (imunologické testy na protilátky či antigény).

POUŽITÁ LITERATÚRA:

Anatómia ľudského tela 2, Peter Mráz a kol.
Lekárska fyziológia, Kamil Javorka a kol.
Patologická fyziologie oránových systémů, Emanuel Nečas a spolupracovníci
http://www.stemcellclinic.com/sl/clinic/about/ceroz.htmlODPORÚČAME

Tetanus

Tetanus spôsobuje bacil Clostridium tetani, ktorý produkuje dva toxíny. Preživa v pôde, kde sa dostáva pri hnojení trusom…

20. január 2012, 15:51

Obezita u detí

Obezita u detí začína byť pomerne bežným javom na detských ambulanciách už v nízkom veku. A je zaujímavé, že rodičia ...

10. júl 2013, 09:12

Očkovací kalendár

Detské infekčné choroby ako záškrt, osýpky, čierny kašeľ, detská obrna, zapríčiňovali ešte v 20 storočí každoročne smrť...

19. februára 2011, 15:00

Keloidné jazvy

U každého človeka sa môžu hojiť rany po operáciách, alebo po úrazoch, dokonca po očkovaní, ako napríklad tuberkulóza , po akné..

12. december 2013, 14:15

všetky články sekcie vaše témy

Terapia keloidných jaziev

Osem spôsobov ako liečiť keloidné jazvy.

MUDr. Anna Matušková

14.december 2013, 11:15

Keloidné jazvy

U každého človeka sa môžu hojiť rany po operáciách, alebo po úrazoch, dokonca po očkovaní, ako napríklad tuberkulóza , po akné..

MUDr. Anna Matušková

12. december 2013, 14:15

Blíži sa zima

Dni sa krátia. Tá zima prichádza tak rýchlo, že si ju ani neuvedomujeme.Naše čierne hodinky sa predlžujú. Slniečka je stále…

MUDr. Anna Matušková

10. december 2013, 8:51

Desí ma, ako desí očkovanie detí

desí ma v poslednej dobe ako desí očkovanie detí moje rovesníčky, je pravda, že náš Santík nemal nikdy po očkovaní reakciu…

Katka

6. marec 2013, 18:03

Herpes simplex vírus (HSV)

Táto infekcia sa najčastejšie objavuje na tvári, (okolo pier) alebo v ústnej dutine. Vyvoláva ju orálny HSV1 vírus, ktorý sa…

Marek Pršo

6. december 2012, 18:23

NICK VUJICIC

Chôdza. Beh. Objatie. Tak bežné veci a predsa pre niekoho nemožné. Nick Vujicic (28). Muž, ktorý sa narodil bez končatín…

Simona Kozinková

6. november 2012, 10:26

Viem čo chcem a idem si za tým!

Noc čo noc sprevádzajú náš spánok. Komunikácia podvedomia s našou mysľou. To, po čom túžime, sa mnohokrát premieta do našich…

Simona Kozinková

6. november 2012, 11:23

Moje malé víťazstvo

Je tu začiatok školského roka a pre väčšinu z vás opäť nastupujú školské povinnosti. Ja som mala v pláne nastúpiť na vysokú...

Andy

20. január 2012, 18:43

Symptotermálna metóda a cyclotest

Už pred rokmi som prestala používať hormonálnu antikoncepciu. Keď som žila v Anglicku dala som pichnúť 3 mesačná injekciu….

Tania

20. január 2012- 13:25

Pravideľné raňajky, zdravý návyk v detstve aj v dospelosti

Raňajky nám dodávajú energiu a živiny na správne naštartovanie denných aktivít. Pravidelné raňajky znamenajú lepší príjem…

Admin

20. január 2012- 17:26

Epidémia ružienky vo Francúzsku

Som začínajúca lekárka vo Francúzsku a chcela by som sa podeliť so zaujímavou skúsenosťou. Jedným z dôvodov, pre ktorý som sa…

MD Alexandra Beaumanoir

20. január 2012, 16:54

Akútny zápal stredného ucha u detí

Akútny zápal stredného ucha sa vo väčšine prípadov vylieči sám…

MD Alexandra Beaumanoir

20. február 2012, 15:36

Čo robiť, keď má vaše dieťa hnačky, alebo zvracia.

Najčastejšou príčinou kombinácie zvracania a hnačky je akútna črevná infekcia - takzvaná gastroenteritída…

MUDr. Anna Matušková

20. január 2012, 17:17

Viac ako len čerstvá zelenina pre každého

Mnohí ľudia považujú za ideálnu čerstvú zeleninu zo záhrady, pričom čerstvosť je pri kúpe potravín významným faktorom…

Admin

15. augusta 2013, 17:36

Sicília skutočný príbeh

Po ukončení prvého ročníka na univerzite som sa rozhodla stráviť leto pri mori a zároveň si tam zarobiť peniažky a zdokonaliť...

SImonka

20. január 2012, 13:25

Kanárske ostrovy

Súostrovie večnej jari, neuveriteľnej rozmanitosti, kde každý zo siedmych ostrovov ponúka úplne iný a odlišný svet. Ak sú ...

Simona

20. január 2012- 15:24

Malária - reakcia na článok o Nigérii

Malária zabíja v Afrike jedno dieťa každých 30 sekúnd a medzi 1 a 3 miliónov ľudí ročne, (podľa odhadov WHO). Dve miliardy…

MD Alexandra Beaumanoir

20. január 2012, 12:21

Dovolenka v Egypte

Dovolenkári, ktorí vycestujú do tejto exotickej krajiny, hlavne tí čo ju navštívia po prvýkrát, by sa mali pripraviť na…

Simona

20. január 2012, 16:03

Pečeň a vybrané ochorenia pečene

Pečeň (hepar), ako najväčšia žľaza ľudského tela, má v organizme všestranné funkčné zapojenie a je to život podmieňujúci orgán..

Marek Pršo

20. január 2012- 17:57

Nigéria skutočný príbeh

Exotický africký štát leží na severnom pobreží Guinejského zálivu. Močaristé, mangrovové pobrežie má dĺžku 800 km. Krajina…

SImona

20.január 2012, 17:17

POŠLI NÁM TVOJ TIP NA ČLÁNOK

Poslať TIP na článok alebo článok.
NOVINKA

NOVINKY

chceš vedieť skôr ako ostatní?

ND APLIKÁCIE


bmi index

BMI index

Index telesnej hmotnosti.
bmi index

Alkohol test

Test na obsah alkoholu v krvi.


Obsah alkoholu vo víne: 10-12%, obsah alkoholu v pive: 3-5%

Prvý alkohol:Druhý alkohol:Tretí alkohol:EšTE POTREBUJETEND JEDLO