join us

Malí

pacienti

Väčší

pacienti

Najväčší

pacienti

Akútna renálna insuficiencia

Po rotavírusovej gastroenteritíde u 6,5 ročného dievčatka.

MUDr. Anna Matušková

Následkom veľkej straty tekutín a rýchlej dehydratácie pri rotavirusovych gastroenteritidach(RVGE) u malých detí, môže vzniknúť akútne zlyhanie obličiek(ARI) , ktoré môže mať až smrteľné následky.

Akútne renálne zlyhanie vzniká, ak sa náhle natoľko zhorší funkcia obličiek, že sa poruší homeostáza telových tekutín. Je prítomná extrémna oligúria, až anúria, menej ako 0,5 ml moču / kg hmotnosti na 24 hodín.

Akútne zlyhanie sa delí do 3 skupín :

 • p r e r e n á l n e - následkom dehydratácie alebo šoku
 • r e n á l n e - pri poškodení obličiek
 • p o s t r e n á l n e - prekážka je v odtoku moču obličkami a močovými cestami.


Prerenálne ,alebo funkčné zlyhanie obličiek

vzniká najčastejšie dôsledkom dehydratácie a šoku u novorodenca, alebo v kojeneckom veku. Obličky reagujú na nedostatočný prietok krvi oligúriou alebo anúriou. Vylúčený moč má vysokú osmolaritu, znižuje sa glomerulárna filtrácia, zvyšuje sa tubulárna rezorpcia sodika a vody a vylučovanie sodíka močom klesá. V série sa zvýši koncentrácia urey a kreatinínu. Úremia je reversibilná, ak sa upraví rýchlo hladina tekutín v obehu. Ak pretrváva dlho nedostatok tekutín , môže dôjsť k ireverzibilnemu poškodeniu obličiek, s tubulárnou nekrózou.

Najčastejšou príčinou prerenálnej ARI sú hnačky - akútne hnačkové infekčné ochorenia, pri ktorých sa stráca zvracaním a stolicou voda a vzniká hypoperfuzia obličiek , ale aj ostatných orgánov.

K najdôležitejším a najzávažnejším následkom straty funkcie patrí

 • výrazná porucha zloženia telových tekutín
 • hyperazotémia
 • hyponatrémia
 • hyperkaliémia/ s následnou poruchou srdcovej aktivity/
 • acidóza
 • progresívna anémia
 • edémy
 • hypertenzia

Osmolarita moču je 300-400 mOsm/l. Zvýšenie hladiny urey závisí od zvýšenia katabolickych procesov. Metabolická acidóza je sprievodným javom náhleho zlyhania obličiek a súvisí s neschopnosťou obličiek vylučovať vodíkové ióny.

Rotavírus patrí do skupiny Reoviridae. Existuje 7 hlavných sérotypov rotavírusu /A-G/. Patogénne pre ľudí sú serotypy A,B a C , najčastejšie sérotyp. A.

Rotavírus napadá enterocyty, bunky epitelu tenkého čreva . Klinicky vyvoláva hnačky a zvracanie s rýchlym nástupom dehydratácie. Stolice sú vodnaté, časté, viac ako 10 krát za sebou. Rotavírus je zodpovedný za viac ako 40% hnačiek u detí.

Príznaky a priebeh ochorenia sú najzávažnejšie u detí od 3 do 35 mesiacov. Ochorenie je vysoko infekčné . Každoročne sú popisované úmrtia detí na gastroenteritídy, spojené s dehydratáciou, vyvolané rotavírusom , najviac v rozvojových krajinách . Vzhľadom na rýchlo prebiehajúcu dehydratáciu v priebehu niekoľkých hodín , môže dôjsť k jednej z vážnych komplikácií - akútnemu renálnemu zlyhaniu. V ťažkých prípadoch hemodynamického zlyhania je nutná hospitalizácie na ARO.

Kazuistika

OA:
Dieťa z prvej fyziologickej gravidity, u mamičky bola zistená latentná toxoplazmóza a gestačný DM. Pôrod bol ukončený v 39 týždni forcepsom, pre hypoxiu. Perinatálne bez patológie, plne kojená 3 mesiace, potom pridávaná Beba 1 HA. Od piateho mesiaca, zeleninové príkrmy.

Kontrolné vyšetrenia na Toxoplazmózu boli robené v 6 mesiaci - protilátky v triede IgA a IgG boli negatívne. Očkovaná bola podľa platného očkovacieho kalendára. Proti rotavírusom / nepovinné očkovanie/ očkovaná nebola.

Chorobnosť v predškolskom veku bola nízka , nutnosť ATB terapie bola len v 3 prípadoch - pri infektoch HCD. Do kolektívu nastúpila v piatich rokoch . V šiestom roku bola pre sideropenickú anémiu preliečená Aktiferinom . Vzhľadom na recidivujúce angíny s lymphadenopathiou, po nástupe do materskej školy, využívala jednu kúru Bronchowaxomu, v novembri 2009. Je dispenzarizovaná na detskej kardiológii ,pre funkčný SŠ.

T.O.
22.3.2011 ako 6,5 ročná , bola vyšetrená večer o 20.00 pediatrom , pre anamnézu početných riedkych stolíc a zvracaní od rána. Pre známky ťažkej dehydratácie bolo dieťa odoslané urgentne na hospitalizáciu a chirurgické vyšetrenie , pre podozrenie na Fraktúru clavikuly , po páde z detského bicykla. Pri prijatí je dieťa unavené, bledé , malátne, ameningeálne, postonáva.Orientačne neurologicky je v norme, jazyk je povlečený, sliznice sú suché , je prítomná tachykardia, ostatný interný nález je v norme. Dieťa bolo uložené a monitorované na JIS.

Vo vstupnom laboratórnom skríningu sú:

 • leukocytóza 18,3 .10*3ul
 • ery 5,53.10*3
 • Tro 443
 • CB v norme
 • kreatinín je výrazne zvýšený- 171/ norma 20-65umol/l/
 • kyselina močová - 700, 9( norma140-340umol/l)
 • prokalcitonín viac ako 10
 • ionogram bol v norme
 • v ABR sú známky ľahkej metabolickej acidózy.

Bola zahájená parenterálna rehydratácia, pre oligúriu bol podaný opakovane bolus FR. Postupne dieťa začalo močiť, sledovaná bilancia tekutín bola pozitívna , vitálne parametre sa dostávajú do normy, tlakovo je stabilizovaná. V priebehu ďaľšej hospitalizácie sa
objavujú početné vodnaté stolice, ktoré sa na symptomatickej terapii postupne upravujú . Od piateho dňa hospitalizácie je afebrilná, čulá, zlepšila sa chuť do jedla, príjem tekutín a močenie je bez obtiaží.
Pre známky ARI je konzultovaný detský nefrológ. V kontrolných odberoch sú ešte známky diskrétnej poruchy tubulárnych funkcií. Hypokaliémia je korigovaná perorálne preparátmi kália, je mierna hypoalbuminémia, kompenzačne znížený odpad kália v moči.USG obličiek a bruška je bez patológie.Moč kultivačne je opakovane sterilný.Na deviaty deň hospitalizácie bolo dieťa v stabilizovanom stave prepustené do domáceho ošetrenia. V stolici bol potvrdený rotavírus .Dieťa ostáva v dispenzári a sledovaní detského nefrológa s Dg: Stp akútnej renálnej insuficiencii- prerenálnej príčiny -dehydratácia pri akútnej červenej infekcii spôsobenej rotavírusom.

Záver:

V Európe žije 23,6 milióna detí mladších ako 5 rokov, z toho 3,6 milióna ročne ochorie na RVGE, približne 700 tisíc je ošetrených ambulantne , 87 tisíc je hospitalizovaných a 230 zomrie.Ročne prekoná symptomatickú RVGE každé siedme dieťa. Rotavírusové ochorenia sú závažný medicínsky problém celosvetovo.Účinnú ochranu poskytuje očkovanie , ktoré už je súčasťou očkovacích kalendárov viacerých vyspelých krajín, s následným poklesom hospitalizacíi o cca75 %. Očkovanie je vhodné do veku 6 mesiacov dieťaťa .

Použitá literatúra:

1.prof. Šašinka -Detská nefrológia

2.Detská pediatrie (časopisy)

3.Internet

ODPORÚČAME

Tuberkulóza

Je ochorenie, ktoré sa vyskytovalo už pred tisícročiami v Egypte a Číne. Na tuberkulózu zomreli svätý František, kardinál…

MUDr. Anna Matušková

Angíny v detskom veku

Angína, alebo zápal hrdla, t. j. mandlí, a lymfatického tkaniva hltanu- tzv Waldeyerovho okruhu, sú veľmi bežným ochorením…

MUDr. Anna Matušková

Očkovanie

Jednou z najviac kontroverzných a diskutovaných otázok v pediatrii je očkovanie. Do očkovania rodičov nikdy nenútim, snažím…

Mudr. Anna Matušková

Nigéria skutočný príbeh

Exotický africký štát leží na severnom pobreží Guinejského zálivu. Močaristé, mangrovové pobrežie má dĺžku 800 km. Krajina…

SImona

Fazuľková polievka

Lahodná fazuľková polievka - jedlo za milión

admin

všetky články

Akútna renálna insuficiencia

Následkom veľkej straty tekutín a rýchlej dehydratácie pri rotavirusovych gastroenteritidach(RVGE)  u malých detí, môže ...

MUDr. Anna Matušková

Kazuistika anevrismus

46 rocna pacientka konzultuje na pohotovosti v nedelu o 22 hodine pre bolesti hlavy.

MD Alexandra Beaumanoir

Infekčná meningitída. Kazuistika.

19 ročný pacient, bez závažných zdravotných problémov, sa dostavil 05. Septembra 2011 o 12 :00 k svojmu ošetrujúcemu lekárovi..

MD Alexandra Beaumanoir

Lýmska borelióza

Lymská borelióza je infekčné ochorenie prenášané kliešťami a vyvolané spirochétou Borrelia burgdorferi sensu lato. Podľa…

Marek Pršo

Helicobacter Pylori

V roku 1983 Warren a Marshall vykultivovali túto baktériu z odobratého materiálu zo žalúdočnej sliznice od pacienta…

Marek Pršo

Prsník, ochorenia prsníka

Anatomická a funkčná charakteristika: Prsník (lat. mamma) je párový, žľazový orgán uložený na veľkom prsnom svale na prednej…

Marek Pršo

POŠLI NÁM TVOJ TIP NA ČLÁNOK

Poslať TIP na článok alebo článok.
NOVINKA

NOVINKY

chceš vedieť skôr ako ostatní?

ND APLIKÁCIE


bmi index

BMI index

Index telesnej hmotnosti.
bmi index

Alkohol test

Test na obsah alkoholu v krvi.


Obsah alkoholu vo víne: 10-12%, obsah alkoholu v pive: 3-5%

Prvý alkohol:Druhý alkohol:Tretí alkohol:EšTE POTREBUJETEND JEDLO