join us

Malí

pacienti

Väčší

pacienti

Najväčší

pacienti

Prsník, ochorenia prsníka

Marek Pršo

Anatomická a funkčná charakteristika:

Prsník (lat. mamma) je párový, žľazový orgán uložený na veľkom prsnom svale na prednej stene hrudníka. V strede prsníka sa nachádza prsný dvorec (areola mammae), v ktorého centre sa nachádza prsná bradavka (papila mammae). Dvorec aj bradavka sú výrazne pigmentované a obsahujú i menší počet mazových a potných žliaz. Hlavnou štruktúrou prsníka je mliečna žľaza (glandula mammae). Pozostáva z 15-20 lúčovito usporiadaných lalôčikov, ktoré sú tvorené ešte menšími podjednotkami (lobuli mammae). Z každého lalôčika sa zbieha mliekovod (ductus lactiferus) a spolu vyúsťujú  na prsnej bradavke. Mliečna žľaza je ako celok obklopená väzivom a tukovým tkanivom (stromálna zložka), ktoré určujú celkovú veľkosť a tvar prsníka. Tvar a veľkosť prsníkov sú rôzne a fyziologicky sa menia v súvislosti s vekom (pohlavné dozrievanie, menopauza), menštruačným cyklom, graviditou a taktiež počas laktácie dochádza k výraznému zmnoženiu žľazovej komponenty.

Normálny prsník- obrázok:

Normálny prsník

Ochorenia mužského prsníka:

Sú menej časté ako u žien a medzi najčastejšie patria gynekomastia, karcinóm a metastatické nádory. Gynekomastia je nezhubné a nenádorové zväčšenie mužského prsníka spôsobené zväčšením a zmnožením žľazovej a stromálnej zložky. Príčiny vzniku gynekomastie môžu byť rôzne- hormonálna, lieková, združená s inými ochoreniami..Karcinóm u mužov je zriedkavý,

Ochorenia ženského prsníka:

Nenádorové ochorenia prsníka: Zápal prsníka označujeme pojmom mastitída. Akútna hnisavá mastitída sa vyskytuje v spojitosti s tvorbou mlieka (s laktáciou) alebo ekzémom prsnej bradavky. Vyvolávajú ju baktérie (staphylococcus sp. alebo streptococcus sp.) a môže prejsť do vzniku jednoduchých alebo početných abscesov (dutina vyplnená hnisom) prsníka. Z chronických zápalov sa častejšie vyskytujú granulomatózne mastitídy. Sú charakteristické tvorbou granulómov napríklad pri silikónových prsných implantátoch, tuberkulóze, sakroidóze a i. Ženy medzi 40.- 70. rokom života sú častejšie postihnuté mamárnou duktektáziou s periduktálnou mastitídou. Je to rozšírenie koncových mliečnych vývodov spojené s chronickým zápalom a výplňou zahusteného sekrétu. Prejavy duktektázie môžu byť zvýšená citlivost pod prsnou bradavkou a dvorcom, výtok z bradavky, retrakcia (vtiahnutie) bradavky, hmatná rezistencia priľahlá ku bradavke. Obéznejšie pacientky s visiacimi prsníkmi často po úraze trpia ložiskovou tukovou nekrózou. Prítomná je masa tuhšej konzistencie. Fibrocystická choroba je najčastejšou benignou zmenou prsníka vyskytujúca sa asi u 10-20% dospelých žien najčastejšie v 25.- 50. roku života (po menopauze zriedkavo). Je to dysplastická zmena s hmatateľnými rezistenciami súvisiacimi s menštruačným cyklom, prítomná je bolesť a tlak. Toto ochorenie môže progredovať (rozvíjať sa) do zhubného nádoru prsníka.

Nádory prsníka:

Delíme ich na nezhubné(benígne) a zhubné(malígne). Fibroadenóm je najbežnejší nezhubný nádor prsníka vyskytujúci sa počas reprodukčného veku (od prvej menštruácie až po menopauzu), najčastejšie medzi 15. až 30. rokom života. Klinicky sa prejavuje ojedinelým, malým, pohyblivým uzlíkom vnútri prsníka. Intraduktálny papilóm je ďalším z kategórie nezhubných nádorov prsníka častejšie v 3. a 4. dekáde života pacientky, postihuje najmä veľké vývody blízko bradavky prsníka. Prejavom je serózny až krvavý výtok z bradavky. Phyllodes tumor je zriedkavý zmiešaný nádor prsníka podobný fibroadenómu, ktorý na základe histológie môžeme rozdeliť na benígny, hraničný až malígny. Vyskytuje sa prevažne vo veku 40 až 50 rokov života, má väčšie rozmery (10-15 cm), hrboľatý tvar a je dobre ohraničený. KARCINÓM prsnej žľazy (rakovina prsníka) je najčastejšie zhubné onkologické ochorenie u žien. Ročne je na Slovensku novodiagnostikovaných okolo 2000 karcinómov prsníka(každá 12.-13. žena je ohrozená rizikom jeho vzniku). So zvyšujúcim sa vekom sa zvyšuje aj riziko vzniku karcinómu prsníka. Preto sa v súčasnosti zdôrazňuje potreba pravidelných lekárskych prehliadok a samovyšetrovanie prsníkov. Pacientky obyčajne pri samovyšetrovaní zistia hmatateľnú, tvrdšiu, nebolestivú hrčku ktorá môže byť sprevádzaná krvavým výtokom z bradavky alebo zmenou sfarbenia kože. Špeciálnu propagáciu karcinómu prsnej žľazy na povrch prsníka predstavuje Pagetova choroba- ekzematoidné zmeny na bradavke.  Pri vzniku karcinómu prsníka hrajú dôležitú úlohu: hormonálne faktory(prebytok estrogénu), genetické faktory(výskyt v rodine, mutácie génov- BRCA1, BRCA2, HER2,p53,..), rizikové faktory(veľké dávky živočíšnych tukov, alkohol, fajčenie, ionizujúce žiarenie, perorálna antikoncepcia, dieťa po 35. roku života, obezita po menopauze,..), fibrocystická choroba(viď nenádorové ochorenia prsníka). Karcinóm ako zhubný nádor má potenciál zakladať vzdialené ložiská- má schopnosť metastázovať do vzdialenejších orgánov. Prvá cesta metastáz býva často do pazuchových lymfatických uzlín ktoré sú zdúrené, zväčšené a bolestivé. Ďalšie orgány postihnuté metastázami sú pľúca, pečeň, kosti, mozog, vaječník. Diagnostika karcinómu prsníka: pohmat, ultrasonografia, mamografia, bioptické vyšetrenie. Liečba karcinómu môže byť chirurgická, chemo- a rádio- terapeutická v závislosti od rôznych faktorov (veľkosť nádoru, metastázy, citlivosť receptorov na hormóny,...).

Samovyšetrovanie prsníka:
V nižšie uvedenom odkaze sú zobrazené pomocou virtuálnej anatómie 3 základné samovyšetrovacie metódy prsníka- líniová, krúžiaca a vtláčacia metóda. http://primar.sme.sk/c/4116556/virtualna-anatomia-samovysetrenie-prsnikov.html

Prevencia:

Prevencia je ten najdôležitejší krok, pomocou ktorého môžeme odhaliť skoré štádia nádoru s lepšou prognózou. Prevencia zahŕňa samovyšetrovanie prsníka a pravidelné gynekologické prehliadky. Žena má nárok na gynekologickú preventívnu prehliadku od 18 roku alebo od prvého tehotenstva raz ročne. Raz za dva roky na ultrasonografické vyšetrenie majú nárok ženy od 18 rokov alebo od prvého tehotenstva. Vo veku 40 až 69 rokov má žena nárok raz za dva roky na bezplatné mamografické vyšetrenie. Vážené dámy, nepodceňujte situáciu a dbajte o svoje zdravie!!!


Zdroje:

Patológia, Harsh Mohan, vydavateľstvo Balneotherma 2011,
http://primar.sme.sk/c/4116556/virtualna-anatomia-samovysetrenie-prsnikov.html,
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prsn%C3%ADk,
prednáška z patologickej anatómie, ÚPA JLF UK a UNM, autor: Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
http://www.zzz.sk/?clanok=6602

Zapojte sa do prieskumu o starostlivosti o novorodenca.    Zúčastniť sa môžete tu.

ODPORÚČAME

Anketa - starostlivosť o novorodenca

Úlohou ankety je zístiť stav informovanosti rodičov a zároveň dostupnosti zdrojov informácií týkajúcich sa starostlivosti…

Mudr. Anna Matušková

Očkovací kalendár

Detské infekčné choroby ako záškrt, osýpky, čierny kašeľ, detská obrna, zapríčiňovali ešte v 20 storočí každoročne smrť...

Mudr. Anna Matušková

Druhý trimester - priebeh tehotenstva

Druhý trimester pociťujú mnohé ženy ako najkrajší čas tehotenstva. Nevoľnosť prvých mesiacov väčšinou zmizne, alebo sa…

Mudr. Anna Matušková

Čo robiť, keď má vaše dieťa hnačky, alebo zvracia.

Najčastejšou príčinou kombinácie zvracania a hnačky je akútna črevná infekcia - takzvaná gastroenteritída…

MUDr. Anna Matušková

MINI Grécky šalát

Jednoduchá fresh chuťovka, ideálna na letné horúce dni…

admin

všetky články

Kazuistika anevrismus

46 rocna pacientka konzultuje na pohotovosti v nedelu o 22 hodine pre bolesti hlavy.

MD Alexandra Beaumanoir

Akútna renálna insuficiencia

Následkom veľkej straty tekutín a rýchlej dehydratácie pri rotavirusovych gastroenteritidach(RVGE)  u malých detí, môže ...

MUDr. Anna Matušková

Helicobacter Pylori

V roku 1983 Warren a Marshall vykultivovali túto baktériu z odobratého materiálu zo žalúdočnej sliznice od pacienta…

Marek Pršo

Prsník, ochorenia prsníka

Anatomická a funkčná charakteristika: Prsník (lat. mamma) je párový, žľazový orgán uložený na veľkom prsnom svale na prednej…

Marek Pršo

Infekčná meningitída. Kazuistika.

19 ročný pacient, bez závažných zdravotných problémov, sa dostavil 05. Septembra 2011 o 12 :00 k svojmu ošetrujúcemu lekárovi..

MD Alexandra Beaumanoir

Lýmska borelióza

Lymská borelióza je infekčné ochorenie prenášané kliešťami a vyvolané spirochétou Borrelia burgdorferi sensu lato. Podľa…

Marek Pršo

POŠLI NÁM TVOJ TIP NA ČLÁNOK

Poslať TIP na článok alebo článok.
NOVINKA

NOVINKY

chceš vedieť skôr ako ostatní?

ND APLIKÁCIE


bmi index

BMI index

Index telesnej hmotnosti.
bmi index

Alkohol test

Test na obsah alkoholu v krvi.


Obsah alkoholu vo víne: 10-12%, obsah alkoholu v pive: 3-5%

Prvý alkohol:Druhý alkohol:Tretí alkohol:EšTE POTREBUJETEND JEDLO